Lange levensduur
De boilers gaan lang mee door de toepassing van emaillen laag, kathodische
bescherming en anodestaven.